TpHCM: 0977.324.000
Hà Nội: 0968.824.000

  • Dịch vụ chính:
  • Sửa chữa lỗi phầm mềm điện thoại
  • Sửa chữa phần cứng chuyên sâu
  • Thay màn hìn, mặt kính cảm ứng
  • Giờ làm cả T7, CN
  • Thứ 2-6: 9:00-19:00
  • T7, CN: 9:00 - 18:00
  • www.suachua24h.com